بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-با-تعارض-و-خلاقیت-کارکنان-در-اداره-کل-آموزش-و-پرورش

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش،
در قالب Word و 140 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره آموزش و پروش استان گیلان  با تعداد 1568 نفر است. با توجه به نرمال بودن جامعه آماری، حداقل حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 308 نفر محاسبه شده، که در ادامه کار محقق به تعداد 350 پرسشنامه در میان کارکنان با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی توزیع نمود که در نهایت تعداد 310 پرسشنامه قابل قبول که بتوان از طریق آن داده ها را تجزیه و تحلیل نمود جمع آوری شد. با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید در سطح 95% اطمینان بین هوش هیجانی و خلاقیت ارتباط مثبت و همچنین بین هوش هیجانی و تعارض ارتباط منفی وجود دارد.

مقدمه
در طلیعة قرن جدید که سازمان ها با محیط رقابتی جهانی مواجه اند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های کاری احساس می شود، نیروی رقابتی جهانی، سازمان های امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال پیگیری روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روش های کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمان ها، دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند. اداره سازمان های عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران لایق، مطلع و باکفایتی است که با به کارگیری دانش و فنون مدیریت در انجام این امر مهم توفیق یافته اند (هادوی،1392). که مهمترین ویژگی سازمان های آن، عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. لذا مهمترین دغدغه اکثر سازمان ها، تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید. آنچه که سازمانهای عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند، توان تولید محصولات و خدمات جدید و منحصربه فرد و قابل رقابت در بازارهای متغیر امروزی است. واین امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری و خلاقیت مدیران و نیز تأثیر مدیران بر پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند (مهدوی مزده-ضرغامی؛1391). پرواضح است استراتژی کسب و کار هر سازمان که جهت دهنده در این زمینه می باشد نقش مهمی در رسیدن سازمان به وضع مطلوب در بین رقبا دارد، و چنانچه بیان شد خلاقیت و نوآوری نیز نقش اثرگذاری بر بهبود وضعیت سازمان و حفظ و بقاء بلندمدت آن و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد (2012؛Torka et al ). از طرفی دیگر افراد با مهارت‎های هوش هیجانی بالا به سرعت و به سادگی ذهن خود را آرام و شفاف می سازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایده های خلاق به روی خود می گشایند. کارکنانی که از هوش هیجانی قوی تر برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده اند و هیچ نگرانی ندارند، احساسات خود را به طور مستقیم بیان می کنند و در امور تحصیلی خلاق و نوآور هستند (هاشمی، 1392).
از مواردی که اهمیت هوش هیجانی را در کار نشان می دهد، استفاده از اختلاف و تنوع نظرها و به عبارت دیگر تعارضات و فشارها برای پیش برد و موفقیت سازمان است. مدیری که هوشیاری هیجانی بالایی دارد، به راحتی و به سرعت منابع تعارض را شناسایی و از آن در جهت افزایش اثربخشی سازمان استفاده می کند. حل موفقیت آمیز تعارضات، منوط به در نظر گرفتن احساسات تمام افراد است. زمانی یک راه حل مطلوب بدست می آید که افراد با هم در تماس مستقیم باشند، مهارت های اساسی هوش هیجانی نظیر گوش دادن و تایید را آموخته باشند (Afzalur – Climent, 2013).


فهرست مطالب بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش شامل موارد زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله    4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    6
1-4) اهداف تحقیق    7
1-5) چارچوب نظری تحقیق    7
1-6) فرضیههای تحقیق    9
1-7) تعریف نظری متغیرهای اصلی تحقیق    9
1-7-1)  هوش هیجانی    9
1-7-2) تعارض    9
1-7-3) خلاقیت    9
1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق    9
1-8-1) هوش هیجانی    9
1-8-2) تعارض    10
1-8-3) خلاقیت    10
1-9) قلمرو تحقیق    11
1-9-1) قلمرو موضوعی    11
1-9-2) قلمرو زمانی    11
1-9-3) قلمرو مکانی    11
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
بخش اول: تعارض
2-1-1) مقدمه    14
2-1-2) تعاریف و مفاهیم    14
2-1-3) سطوح تعارض    15
2-1-4) انواع تعارض    15
2-1-5) سبکهای تعارض    16
2-1-5-1) انعطاف‌پذيري    16
2-1-5-2) اجتناب    17
2-1-5-3) رقابت‌جويي    17
2-1-5-4) حل مسئله‌ي مشاركتي    17
2-1-5-5) مصالحه    17
2-1-6) دیدگاههای تعارض    18
2-1-7) عوامل منجر به تعارض    19
2-1-7-1) تعارض عاطفی    19
2-1-7-2) تعارض اساسی    20
2-1-7-3) تعارض سود    20
2-1-7-4) تعارض ارزشها    20
2-1-7-5) تعارض هدف    20
2-1-8) منابع تعارض    20
2-1-8-1) تعارض اقتصادی    20
2-1-8-2) تعارض ارزش    21
2-1-8-3) تعارض قدرت    21
2-1-9) کاربردهای تعارض    22
2-1-9-1) شناخت ایجاد تعارض    22
2-1-9-2) کاربرد تعارض به عنوان امنیت برای حفظ گروه    22
2-1-9-3) تعارض پیوستگی گروهی را افزایش میدهد؛    22
2-1-9-4) تعارض قدرت افراد و گروهها را میآزماید    22
2-1-9-5) انرژی حرکت تعارض    22
2-1-10) فرایند تعارض    22
2-1-10-1)  گام I : مخالفتهای بالقوه یا ناسازگاری    22
2-1-10-2)  گامII: بروز تعارض    23
2-1-10-3)  گام III: نیت    24
2-1-10-4)  گام IV: رفتار    24
2-1-10-5)  گام V: رهآورد    25
2-1-11) تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب    25
2-1-12) تاثیرات مثبت و منفی تعارض    26
2-1-13) هوش هیجانی و تعارض    27
بخش دوم: هوش هیجانی
2-2-1) مقدمه    29
2-2-2) تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی    30
2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی    31
2-2-4) ابعاد هوش هیجانی    34
2-2-5) تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی    36
2-2-6) نظریه های هوش هیجانی    37
2-2-6-1) نظریه های هوش هیجانی    37
2-2-6-2) نظریه های های توانایی    37
2-2-6-3) نظریه های ترکیبی    38
2-2-7) مدل های هوش هیجانی    38
2-2-7-1) مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997)    38
2-2-7-2) مدل ترکیبی گلمن (1995)    40
2-2-7-3) مدل ترکیبی بار-آن (1997)    41
2-2-7-4) مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس    44
2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت    45
2-2-9) کاربردهای هوش هیجانی در محیط    46
2-2-10) تقویت هوش هیجانی    47
2-2-11) جمع بندی تئوری های هوش هیجانی    47
2-2-12) ویژگی مدیر با هوش هیجانی    48
2-2-13) رابطه هوش هیجانی و عملکرد    50
بخش سوم: خلاقیت
2-3-1) مقدمه    53
2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت    53
2-3-3) سطوح خلاقیت    55
2-3-4) دیدگاهها در مورد افراد خلاق    56
2-3-5) عوامل موثر بر خلاقیت    56
2-3-6)  مدلهای خلاقیت    60
2-3-6-1) الگوي کشش بازار    60
2-3-6-2) الگوي فشار فناوري    60
2-3-6-2) الگوي تلفیقی    61
2-3-7) فرایند خلاقیت    62
2-3-8) خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران    65
2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری    68
2-3-10) تکنیکهای خلاقیت و نوآوری    70
2-3-11) ويژگي‌هاي سازمان خلاق    76
2-3-12) نقش مدير در پرورش خلاقيت    76
2-3-13) هوش هیجانی و خلاقیت    77
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور    80
2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور    82
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه    86
3-2) روش تحقیق    86
3-2-1) جامعه و نمونه آماری    86
3-3) روش و ابزار جمعآوری دادهها    87
3-3-1) پرسشنامه هوش هیجانی    87
3-3-2) پرسشنامه خلاقیت    87
3-3-3) پرسشنامه تعارض    88
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازهگیری    88
3-4-1) روایی    88
3-4-2) پایایی    88
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها    89
3-6) آزمون نرماليته    89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه    91
4-2) توصيف متغير هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان    92
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق    97
4-4) فرضیه‎های تحقیق    103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه    106
5-2) نتایج آمار توصیفی    106
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان    106
5-2-2) توصیف متغیر هوش هیجانی    106
5-2-3) توصیف متغیر خلاقیت    106
5-2-4) توصیف متغیر تعارض    107
5-3) نتایج آزمون فرضیه‎ها    107
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق    108
5-5) محدودیتهای تحقیق    109
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده    109
منابع و مأخذ    111
پیوست ها    117پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان مبانی نظری هوش هیجانی با تعارض مقاله هوش هیجانی پروژه بررسی خلاقیت کارکنان ادبیات تحقیق تعارض و خلاقیت کارکنان پیشینه پژوهش هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان پروژه بررسی رابطه بین هو

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش


دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ظروف سفالی

آموزش توابع مالی در Excel 2007

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت ارتباط با مشتری (فصل 2)

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید ماءالشعیر

مبانی نظری اختلال رفتاری نارسایی توجه/ بیش فعالی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404 (فصل دوم)

دانلود پایان نامه معماري طراحی ساختمان پزشکان

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو گوشتی

مبانی نظری و ادبیات پژوهش اختلالات افسردگی و استرس و اضطراب (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)